Over TradCom

Online catalogi met meer dan 500.000 artikelen

De elektronische catalogi op Tradcom omvatten honderden productgroepen die nauw aansluiten bij uw behoefte aan MRO artikelen.

Zijn er voor bepaalde productgroepen papieren catalogi uitgegeven, dan volgt de elektronische catalogus dezelfde structuur. De Tradcom catalogi maken komaf met het statisch zijn van de informatie en bevatten steeds de meest actuele informatie. Eens gedrukt ligt de productinformatie vast en is een addendum of een herdruk nodig om de informatie te actualiseren. Enkel via een intensieve opvolging van wie ooit de gedrukte catalogi heeft ontvangen, kan vernieuwde informatie terug bezorgd worden.

Als basis bestandsformaat voor de catalogi wordt BME Cat gehanteerd. Vertrekkend van de algemene catalogi, kunnen heel flexibel bedrijfscatalogi worden samengesteld, afgestemd op uw specifieke gebruikersgroepen.

Door hen bedrijfscatalogi aan te reiken beschikken zij over geactualiseerde productgegevens en prijzen. Individuele gebruikers kunnen deze informatie verder gebruiken om eigen bestellijstjes aan te leggen.

Meer weten? Neem contact met ons op.