“Op beide oren slapen”

Een productiestop bij drukkerij Moderna is geen lachertje. Deadlines zijn heilig, de mogelijke schadeclaims torenhoog. Op elk moment, dag en nacht, moeten de technici dus snel over de juiste onderdelen kunnen beschikken. Sinds de intrede van het Tradcom voorraadbeheersysteem is er een sluitende, uniforme aanpak.

Technisch Directeur Leo Bongaerts: “We waren al enige tijd op zoek naar een magazijnbeheersysteem. Tot de vertegenwoordiger van Eriks+Baudoin ons in contact bracht met Tradcom. Meteen werd duidelijk dat de webshop, de elektronische catalogi en het voorraadbeheersysteem precies was wat wij nodig hadden. Het hele technische team reageerde dan ook enthousiast.”

Gedragen door hele team
“Ons bestaande stocksysteem draaide vooral op de discipline van onze mensen”, zegt Eric Claes, verantwoordelijke technische dienst. “Een klein groepje medewerkers wist precies wat waar lag en deed op eigen houtje de bestellingen. We werkten per machine op meerdere plaatsen in het bedrijf, en zo werd onnodig voorraad opgebouwd. Anderzijds was er geen overzicht over de bestellingen. Samen met de leveranciers Eriks+Baudoin en Rexel werd voor de MRO-artikelen een doorgedreven programma voor leveranciersreductie opgezet.”

Centraal versus versnippering
Een pragmatische benadering en gezond verstand staan daarbij centraal. Technisch medewerker Rudi Baten: “Dat betekent ook voor een stuk afstappen van de werkwijze om zo zwaar te steunen op het geheugen en de kennis van de eigen mensen. Niet evident, maar gelukkig was er daarvoor voldoende draagvlak binnen het team.”

In eerste instantie werd er een nieuwe locatie gezocht om de wisselstukken te centraliseren. Bovendien voorzien van toegangscontrole (scan vingerafdruk) om letterlijk een “open” magazijn te vermijden. “Sinds de implementatie worden er 1400 artikelen beheerd in het voorraadbeheersysteem”, vertelt Eric Claes. “Alle artikelen zijn voorzien van barcodes en een ‘minimaal bestelpunt’ zodat je met één druk op de knop een voorraadanalyse start. Bovendien zijn alle in- en uitgaande magazijnbewegingen steeds online beschikbaar. Zo kunnen we het systeem verder verfijnen.”

Innovatie op de werkvloer
Gezien de grootte van het bedrijf kan de afstand drukpers – wisselstukkenmagazijn een stevige “wandeling”  betekenen. Om dat tijdverlies in te perken, werden twee gereedschapswagens uitgerust met industriële laptops. Eric Claes: “Via de Wi-Fi verbinding in het bedrijf, kunnen de techniekers via internet niet alleen online de machinehandboeken raadplegen, maar ook de voorraad onderdelen in het magazijn”.

Leo Bongaerts besluit als volgt: “Het grote voordeel van Tradcom, in ons geval, is dat je op beide oren kan slapen wat betreft de stock. In onze stressgevoelige business is dat een hele kopzorg minder. We hebben veel te danken aan de routine en kennis van de mensen die hier al lang werken. Maar je moet er rekening mee houden dat iemand onverwacht kan wegvallen. Als dat gebeurt, staat er nu een geüniformiseerd systeem dat de veilige werking garandeert. Plus, je wordt ’s nachts niet meer uit je bed gebeld. Dat kan natuurlijk ook tellen.”