Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootste mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist is of onvolledig raakt. TradCom staat daarom niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze internetsite geboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website aangeboden informatie.

Alle intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie behoren toe aan TradCom.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van andere organisaties en instellingen. TradCom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites daar deze niet worden aangeboden, gecontroleerd of onderhouden door TradCom.