Welkom bij Tradcom

Tradcom is een samenwerkingsinitiatief van enkele marktleiders in de industriële toelevering. Door de goederen en diensten te bundelen in een gezamenlijke catalogus met de nodige procurement tools en een makkelijke ERP-koppeling, wordt de klant de mogelijkheid geboden om zijn inkoopproces voor indirecte goederen sterk te vereenvoudigen.

WML in Maastricht

Bij de Watermaatschappij Limburg in Maastricht bestellen de medewerkers voortaan zélf online hun werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). “Soms kan je besparen door medewerkers méér verantwoordelijkheid te geven."